نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

سنباده بلوکی شماره 220 کلینگ (نرم)

تومان33,000

سنباده بلوکی شماره 150 کلینگ (متوسط)

سنباده بلوکی شماره 100 کلینگ (زبر)

تومان33,000

پد پولیش چسبی مینی 115 میلیمتر

تومان45,000

سمباده بلوکی شماره 80 کلینگ (زبر)

تومان32,000

سمباده بلوکی شماره 180 کلینگ (نرم)

تومان33,000

پوستاب 100

تومان20,000

پوستاب 150

تومان20,000

پوستاب 400

تومان20,000

پوستاب نرم 1000

تومان20,000

سنباده چتری 80

تومان35,000

صفحه سنباده فلاپ cora 150 cm

تومان55,000

سنباده پشت کرکی قطر 115 میلیمتر زبر شماره 40

تومان7,000

سنباده دیسکی پشت کرکی قطر 115 میلیمتر نیمه زبر شماره 80

تومان7,000

سمباده دیسکی پشت کرکی قطر 115 میلیمتر نرم شماره 220

تومان7,000

سنباده گیر gsb

تومان88,000

سمباده دیسکی پشت کرکی قطر 150 میلیمتر نرم شماره 220

تومان13,000

سنباده دیسکی پشت کرکی قطر 150 میلیمتر نیمه زبر شماره 80

تومان13,000

سنباده پشت کرکی قطر 150 میلیمتر زبر شماره 40

تومان13,000

صفحه پولیش چسبی متوسط 150 میلیمتر

تومان60,000

صفحه سنباده پولیش چسبی بزرگ 180 میلیمتر

تومان75,000

سنباده پشت کرکی قطر 180 میلیمتر زبر شماره 80

تومان14,000

سنباده پشت کرکی قطر 180 میلیمتر نرم شماره 220

تومان14,000

سنباده پشت کرکی قطر 180 میلیمتر نرم شماره 400

تومان14,000

سمباده دیسکی پشت کرکی قطر 115 میلیمتر نرم شماره 400

تومان7,000

سمباده گیر پیچی

تومان80,000

سنباده بلوکی شماره 400 کلینگ (نرم)

تومان25,000

سنباده بلوکی شماره 60 کلینگ (زبر)

تومان25,000

سنباده بلوکی شماره 120 کلینگ (نرم)

تومان30,000

سنباده پشت کرکی قطر 180 میلیمتر زبر شماره 40

تومان15,000